ฝ่ายบุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ15061429-0009

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ นำเข้า ส่งออก

บริษัท​ ฟุกุซาน​ จำกัด​ เป็นบริษัทนำเข้า & จำหน่าย พร้อมบริการติดตั้งและบริการฝึกอบรม ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC Machining Center , CNC Lathe , Wire Cut , EDM, Super Drill , Fiber Laser

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ฝ่ายบุคคล
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ดูแล และควบคุมกฏระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน
2. กำหนดหลักสูตรและจัดเตรียมการฝึกอบรม ร
3. จัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ ในองค์กรด้วย
4. ช่วยหน่วยงานผลักดันให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนร่วมกับผู้อื่นในองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อทำงานร่วมกัน ให้คำปรึกษาและเป็นเพื่อนในทางธุรกิจกับบุคลากร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ต้องช่วยปฐมนิเทศบุคลากรเรื่องธุรกิจ และลูกค้า นอกเหนือจาก เรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการ และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
5. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานหรือบริหารงานและบรรจุคนให้ เหมาะสมกับงาน
6. จัดเตรียมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ
7. ช่วยจัดเตรียมดำเนินการกำหนดค่าตอบแทนการทำงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โบนัส ค่าจ้าง รูปแบบของสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งการเสนอให้พนักงานเข้ามามีหุ้นส่วนเพื่อ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร
8. เอาใจใส่สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรให้ยาวนานที่สุด โดยการสร้างทัศนคติ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติ :

1. มีประสบการณ์ฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
2. ปวส. - ปริณญาตรี
3. มีความขยันและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี
5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. ทำงานเป็นทีมได้
7. มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
8. มีความรู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เแป็นอย่างดี
10. คล่องแคล่ว
11. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้อยู่เสมอ
12. รักองค์กร

สวัสดิการ :

1. โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท ฯ
2. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
3. ประกันสังคม
4. สวัสดิการสงเคราะห์บุตร และ บิดา มารดา
5. เบี้ยขยัน

สมัครงานติดต่อ

 • สุดารัตน์ มณีพันธ์
 • เลขานุการ
 • Tel : 02-417-1145 , 02-417-1464
 • Fax : 02-417-1464 ต่อ 11
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: noo_jom

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top