พนักงานหน่วยคลังวัตถุดิบ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18070037-0014

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : พนักงานหน่วยคลังวัตถุดิบ
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : คลังสินค้า โลจิสติกส์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 74000 30/91,100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท THB 0
 • ประสบการณ์ : มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน หากมีประสบการณ์การทำงานคลังวัตถุดิบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
12/07/2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. นำระบบคุณภาพ และเอกสารคุณภาพไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
2.ปฏิบัติงานในส่วนของหน่วยคลังวัตถุดิบ ให้บรรลุนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด โดย
2.1 ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าหน่วยคลังวัตถุดิบมอบหมาย
2.2 ทำหน้าที่ในการตรวจรับสินค้า วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เข้าคลังวัตถุดิบ
2.3 ปฏิบัติงาน รับ ชี้บ่ง ตรวจสอบ ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
2.4 ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย พื้นที่ในบริเวณคลังวัตถุดิบ
2.5 ดำเนินการขนย้าย ดูแล สภาพวัตถุดิบ
2.6 ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
3. ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
1. นำระบบคุณภาพ และเอกสารคุณภาพไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
2.ปฏิบัติงานในส่วนของหน่วยคลังวัตถุดิบ ให้บรรลุนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด โดย
2.1 ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าหน่วยคลังวัตถุดิบมอบหมาย
2.2 ทำหน้าที่ในการตรวจรับสินค้า วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เข้าคลังวัตถุดิบ
2.3 ปฏิบัติงาน รับ ชี้บ่ง ตรวจสอบ ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
2.4 ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย พื้นที่ในบริเวณคลังวัตถุดิบ
2.5 ดำเนินการขนย้าย ดูแล สภาพวัตถุดิบ
2.6 ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
3. ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ :

ปวช - ปริญญาตรี

สวัสดิการ :

เบี้ยขยัน
ค่ากะ
ยูนิฟร์อม
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบัสประจำปี(ตามนโยบายบริษัท)
ประกันสังคมตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

 • ชญาดา ปานรัตน์
 • บุคคลโรงงาน
 • Tel : 084-0889573
 • Fax : 02-6419959
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top