ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุง

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110062-0012

เป็นศูนย์จำหน่ายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ พร้อมให้บริการที่มุ่งมั่นให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แบบครบวงจร สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้รักการถ่ายภาพ ให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ช่างเทคนิค ช่างอิเล็คทรอนิค ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ งานช่าง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสัมพันธวงศ์
  • เงินเดือน(บาท) : 18,000
  • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 1-3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานและสาขา

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. ปวส - ป.ตรี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1-3 ปี
4. สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
5. สามารถแก้ไข และติดตั้งระบบไฟฟ้าได้
6. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
7. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
8. มีความซื่อสัตย์, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ :

1.กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
2.ทุนประกันชีวิต (ทำประกันชีวิตให้พนักงานกับบริษัท AIA )
3.สวัสดิการการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น
3.1เงินช่วยเหลือพนักงานที่สมรส
3.2เงินช่วยเหลือพนักงานรับขวัญบุตร
3.3 เงินช่วยเหลือพนักงานที่อุปสมบท
3.4 กระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วย
3.5 เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงานเป็นญาติสายตรง (บิดา-มารดา-บุตร-คู่สมรสตามกฎหมาย)
4.ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ
5. วันหยุดพิเศษ เพิ่มเติมจากกฎหมายแรงงานกำหนด
6. โบนัส ประจำปี (สำหรับบางตำแหน่ง)
7. จัดสถานที่ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬา ออกกำลังกาย
8. ชุดนิฟอร์ม
9.Commission (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และ เฉพาะตำแหน่งงาน)
10.Incentive(ตามเงื่อนไขของบริษัทฯและเฉพาะตำแหน่งงาน)
11.เป้ารายตัว(ตามเงื่อนไขของบริษัทฯและเฉพาะตำแหน่งงาน)
12.อื่นๆอีกมากมาย

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 5 อัตรา

นนทบุรี , ปากเกร็ด

28/01/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตมีนบุรี

28/01/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

อุดรธานี , เมืองอุดรธานี

28/01/2563

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตมีนบุรี

28/01/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

นครศรีธรรมราช , เมืองนครศรีธรรมราช

28/01/2563

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

28/01/2563

Top