ประสานงานฝ่ายขายและธุรการ

ประกาศงานเลขที่ : TJ17090031-0007

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ที่ปรึกษา

หน่วยงานให้คำปรึกษาทางด้านระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ISO/IEC 27001 : 2013, ITIL, CMMI

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : ประสานงานฝ่ายขายและธุรการ
  • อัตราที่รับ : 3 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ธุรการ จัดซื้อ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม
  • เงินเดือน(บาท) : 25000
  • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องของทีมฝ่ายขาย
- ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสารใบเสนอราคา, เอกสารข้อเสนอโครงการ, เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการยื่นเสนอราคาให้กับลูกค้า รวมทั้งการยื่นประมูลงานในระบบ
- ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลฝ่ายขาย (ระบบ WD Cloud และ ระบบ ZOHO)
- สามารถค้นหาโอกาสในการขายจากระบบ E-GP ได้
- สนับสนุนประสานงานเรื่องการส่งมอบงานระหว่างทีมที่ปรึกษากับลูกค้า
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ :

- สัญชาติไทยอายุ 22 - 35 ปี
- ปริญญาตรีสาขาด้านบริหารธุรกิจ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / การตลาด / ขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบในงานจัดเตรียมเอกสาร และการตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และบริหารจัดการความสำคัญของงานได้ตามกำหนดเวลา
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี และมีความสามารถในงานพิมพ์เอกสาร
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้

สวัสดิการ :

- มีประกันสังคม
- มีประกันกลุ่ม
- มีโบนัสประจำปี
- มีค่าฝึกอบรม
- มีสวัสดิการในวันเกิด
- มีท่องเที่ยวประจำปี
- มีศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.
- หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 14วัน/ปี
- มีค่า OPD เมื่อทำงานครบ 1 ปี

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย

21/01/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

เชียงใหม่ , สันกำแพง

21/01/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

21/01/2563

Top