ช่างเครื่อง/ผู้ช่วยช่างเครื่อง

ประกาศงานเลขที่ : TJ18070084-0003

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ขนส่ง

พนักงานฝ่ายบุคคล

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกตามใบแจ้งซ่อม
2.ดูแลรักษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจรัก ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

1.เพศชาย
2.อายุ 20 ขึ้นไป
3.วุฒิม.3ขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
5.มีความอดทน ขยัน

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.วันหยุดประจำปี
3.ยุนิฟร์อม
4.งานเลี้ยงประจำ
5.โบนัสประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • นางสาวบุญโฮม ตรีเดช
  • Tel : 02-9787041-7
  • Fax : 02-9787040
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top