sales

ประกาศงานเลขที่ : TJ19090042-0001

ไอเน็ต คือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการ Cloud Solutions บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ และการให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพในมาตรฐานสากล

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : sales
 • อัตราที่รับ : หลายอัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ขาย sales
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ 10310 1768 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • เงินเดือน(บาท) : 18000 - 30000 THB 30000
 • ประสบการณ์ : -
11/10/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
-วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริการข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
-ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ
-รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
-วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริการข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
-ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี ทุกคณะ สาขาวิชา
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
ค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสุขภาพประจำปี
และอื่นๆ

สมัครงานติดต่อ

 • ภูวดล ศิริสิทธิ์
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 • Tel : 063-205-2913
 • Fax : 022571379
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: poohpsy

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top