sales

ประกาศงานเลขที่ : TJ19090042-0001

ไอเน็ต คือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการ Cloud Solutions บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ และการให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพในมาตรฐานสากล

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : sales
  • อัตราที่รับ : หลายอัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ขาย sales
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
  • เงินเดือน(บาท) : 18000 - 30000
  • ประสบการณ์ : -

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
-วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริการข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
-ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี ทุกคณะ สาขาวิชา
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
ค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสุขภาพประจำปี
และอื่นๆ

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 9 อัตรา

ชลบุรี , บางละมุง

21/01/2563

พาร์ทไทม์, 5 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

21/01/2563

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

21/01/2563

พนักงานประจำ, 5 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

21/01/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , บางพลี

21/01/2563

Top