บัญชีภาษี

ประกาศงานเลขที่ : TJ19090083-0001

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : บัญชีภาษี
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต , เมืองภูเก็ต
  • เงินเดือน(บาท) : 20000-25000
  • ประสบการณ์ : 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ในส่วนบัยชีภาษี
2.ตรวจสอบ และยื่นเอกสาร ภพ.30/ทะเบียนเช็คจ่าย
3.กระทบยอดภาษีซื้อ และยื่นรายการภาษี ภงด.30 ภงด.53
4.ประสานงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
2. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
3. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท

17/02/2563

Top