เลขานุการผู้บริหาร

ประกาศงานเลขที่ : TJ19090086-0002

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : เลขานุการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา , วังน้อย
  • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
  • ประสบการณ์ : 0-1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-สามารถติดตามผู้บริหารไปได้ทุกที่
-ดําเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่างๆ
-บันทึกการประชุม
-จัดทํารายงาน และหรือสรุปสาระสําคัญของการประชุมให้ผู้บริหาร
-อํานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุกๆ ด้าน
-จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนนของงาน เพื่อดําเนินการเสนอ

คุณสมบัติ :

1.เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท 0-1 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี ถ้าสามารถใช้ภาษาได ้มากกว่าหนึ่งภาษาจจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.เป็นผู้มีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบงานดีมาก อดทน ทํางานภายในสภาพกดดันสงได้ ู และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี
6.สามารถใช้อุปกรณ์สํานักงานที่จําเป็นต่องาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ได้

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

03/06/2563

พนักงานประจำ, 4 อัตรา

ปทุมธานี , ธัญบุรี

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตสายไหม

31/05/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ปทุมธานี , เมืองปทุมธานี

30/05/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

29/05/2563

Top