หัวหน้าแผนกบัญชี -การเงิน

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100063-0028

ศูนย์จำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ครบวงจร

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบัญชี -การเงิน
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่
  • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
  • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

จัดทำรายงานสรุปการส่งเงิน Daily Collection Summary Report ควบคุม ตรวจสอบ รวมไปถึงการอนุมัติการวางบิล และการจ่ายเงินของบริษัท วิเคราะห์งบการเงิน และลงบันทึกรายการบัญชีของบริษัท ควบคุม และดูแลBudgetของบริษัท ตรวจสอบการนำส่งภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีประจำปี, ภาษีอาคาร เป็นต้น ตรวจสอบการปิดงบบัญชีตามระบบงานย่อย (ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบสินทรัพย์ ระบบบัญชีแยกประเภท)

คุณสมบัติ :

1.อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี
3.เคยมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
4.เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี
6.เคยประสานงานเจ้าหน้าที่สรรพากร
7. มีความซื่อสัตย์
8.มีความละเอียดรอบคอบ
9. มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเท ในงานที่ได้รับมอบหมาย
10.มีความเป็นผู้นำ และริเริ่มสร้างสรรค์

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม 2.ปรับเงินเดือนประจำปี 3. โบนัส 4.วันเกิด 5.สมรส 6.มรณกรรม 7.เยี่ยมไข้ 8.อุบัติเหตุ 9.ยูนิฟอร์ม 10.วันลาพักร้อน 11.นักขัติ 12.คลอดบุตร

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ระยอง , บ้านฉาง

03/06/2563

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

นนทบุรี , ปากเกร็ด

03/06/2563

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

03/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค

03/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง

03/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

03/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา

03/06/2563

Top