เจ้าหน้าที่ R&D

ประกาศงานเลขที่ : TJ19080049-0002

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ นำเข้า ส่งออก

เป็นโรงงานผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัข เพื่อส่งออก

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ดูแลรับผิดชอบการออกแบบ และพัฒนาผลิตใหม่ๆ
- หาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์
- ร่วมวางแผน และกำหนดมาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั้นตอนร่วมจัดทำคู่มือ มาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ
- ทบทวนข้อกำหนดกฎหมายภายในประเทศ ต่างประเทศ และข้อกำหนดลูกค้า
- กำหนดมาตรฐานวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต
- จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสารก่อภูมิแพ้ที่มีในบริษัท และสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและทบทวนฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

- เพศหญิงอายุ 28-40 ปี
- วุฒิปวส ขึ้นไป
- มีความรู้เกี่ยวกับ GMP HACCP หรือสามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความคล่องตัวกระตือรือล้น
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานติดต่อ

  • ณัฏฐกมล ศิริญาณพัตน์
  • Tel : 021361936
  • Fax : 021364241
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top