หัวหน้าฝ่ายผลิต

ประกาศงานเลขที่ : TJ19090101-0005

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท นันทกรี 2019 จำกัด เป็นบริษัทผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมีที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการผลิตปุ๋ยกว่า 30 ปี จากบริษัท นันทกรี จำกัด ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
มุ่งเน้นเรื่องของการผลิตปุ๋ย โดยอาศัยวัตถุดิบที่ได้มาตราฐาน กระบวนการผลิตเฉพาะ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่ออกมาสู่เกษตรกร​ทุกเม็ดนั้น ได้คุณภาพอย่างแท้จริง

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายละเอียดของงานเบื้องต้น :
ควบคุมและอำนวยการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงงาน

คุณสมบัติ :

- มีความสามารถในการบรหารคนและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้
- มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานติดต่อ

  • กรีฑา วีระนันทนาพันธ์
  • Tel : 0961616656
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: Kreetah6Plus

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top