Corporate Assistant Saes Manager

ประกาศงานเลขที่ : TJ19100099-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

เราเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายตู้แช่แข็งอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มลูกค้า อาทิ Tesco Lotus , Makro , Uniliver , Nestle , F&N , Cremo , Walls , พรานทะเล ,สุรพลฟู้ดส์ ฯลฯ ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 กำลังสรรหาบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและต้องการความก้าวหน้าเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายงาน

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : Corporate Assistant Saes Manager
  • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ขาย sales
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางบ่อ
  • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
  • ประสบการณ์ : 2-3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย ในการสื่อสารข้อมูลของบริษัท เช่น นโยบาย, ทิศทาง, ใบราคา, รายการส่งเสริมขาย และ อื่นๆ
2. ลงพื้นที่สำรวจตลาด เป็นประจำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย และ เพิ่มยอดขาย, ตรวจสอบและพัฒนาจุดขายให้เป็นที่น่าดึงดูด
3. ขยายตลาด โดยการเปิดตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งขายปลีก (Retail) / ส่ง (Wholesale)
4. แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมี โดยนำเสนออย่างครอบคลุม และ สม่ำเสมอ
5. วางแผนการขาย (Planning), ติดตาม (Monitor), วิเคราะห์ (Analyze) และ นำไปปฏิบัติ (Implement)
6. ผู้แทนขายถือเป็นตัวแทนของบริษัท ที่จะสร้างเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Image Building) ผ่านภาพลักษณ์สินค้า, บริการ, ปรัชญาและทิศทางของบริษัท
7. ให้คำปรึกษาและขอคำแนะนำ จากตัวแทนจำหน่าย สามารถแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องให้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย, การจัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจ, สภาวะตลาด, คู่แข่ง และ อื่นๆ
8. รายงานจุดเด่น/จุดด้อย ของสินค้าต่อบริษัท เพื่อนำไปพัฒนา และปรับปรุง
9. เป็นเทรนเนอร์ คอยแนะนำ ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ กับ PC ทั้งเรื่องของบริษัท, สินค้า/บริการ และการขาย
10. บริหารจัดการวงเงินเครดิต และติดตามการชำระบัญชี ให้เหมาะสมและรอบครอบ ตามระเบียบของบริษัท อย่างใกล้ชิด โดยรายงานโดยทันทีเมื่อมีตัวแทนจำหน่ายไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
11. เข้าร่วมประชุมทีมขายเป็นประจำทุกเดือน โดยให้มีการนำเสนอยอดขาย, สภาวะตลาดที่รับผิดชอบ, คู่แข่ง ปัญหาที่พบและอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุง

คุณสมบัติ :

- Diploma / High Vocational Certificate or Bachelor’s Degree Bachelor or higher in any field.

สวัสดิการ :

- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- โอที
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุ AIA
- ประกันสุขภาพ (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)
- เบี้ยขยัน 300-500/เดือน
- ค่าอาหารกรณีทำล่วงเวลา 25 บาท (สำหรับฝ่ายผลิต)
- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
- เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
- ทุนการศึกษาพนักงาน – บุตร
- ข้าวเปล่าฟรี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- รถรับ-ส่ง (เส้นบางนา-ตราด)

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตภาษีเจริญ

15/12/2562

สงขลา , หาดใหญ่

15/12/2562

พาร์ทไทม์, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

15/12/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

15/12/2562

Top