ช่างเชื่อม

ประกาศงานเลขที่ : TJ18070084-0004

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ขนส่ง

พนักงานฝ่ายบุคคล

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.เชื่มโลหะต่างๆที่เป็ยส่วนประกอบของรถบรรณทุก ตามใบแจ้งซ่อม
2.ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงอุกรร์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

เพศชาย
อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
วุฒิ ม.6ขึ้นไป
มีมนุุษยสัมพัธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ยูนิฟอร์ม
โบนัส
วันหยุดประจำปี
งานเลี้ยงปีใหม่

สมัครงานติดต่อ

  • นางสาวบุญโฮม ตรีเดช
  • Tel : 02-9787041-7
  • Fax : 02-9787040
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top