Production Development Staff

ประกาศงานเลขที่ : TJ19110120-0009

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากฟาร์มในปะเทศไทย บริษัทผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล

*(บริษัทในเครือ VSC Group)
1.) บริษัท บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (WTB)
เป็นผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของเครื่องสำอางและอาหารเสริม มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ เราผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริษัทฯได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

2.)บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด หรือ EMI
เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม (OEM, ODM & OBM) ที่ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทและแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชีวภัณฑ์
2.ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์
3.ติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อวัดเตรียมข้อมูลชีวภัณฑ์
4.จัดการเกี่ยวกับการจดใบอนุญาติ การขอใบรับรองและการขึ้นชีวภัณฑ์ทั้งกรมวิชาการเกษตร

คุณสมบัติ :

1.สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญษโท ทางด้านวิทยาศาตร์สาขาการเกษตร โรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช
พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยี่ชีวภาพการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาตรชีวภาพ จุลชีววิทยา ทำวิจัยด้านโรคพืช
2.สามารถปฎิบัติงานในห้องแลป โรงเรียน และแปลง ทดลองได้

สวัสดิการ :

- การจ่ายโบนัส (พิจารณาจากผลงาน+ผลประกอบการบริษัท)
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เสื้อพนักงาน 3 ชุด
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ส่วนลดราคาสินค้าและบริการสำหรับพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ค่าที่พัก(เป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนด)
- อิ่นๆ ตามที่ตกลง

สมัครงานติดต่อ

  • ทิพย์วรรณ วิทยะถาวร
  • Tel : 095-374-7614
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 0953747614

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top