พนักงานธุรการทั่วไป

ประกาศงานเลขที่ : TJ19110118-0002

บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 20 ปี และเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเหมืองแร่ , ธุรกิจซื้อมาขายไป

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. พิมพ์เอกสารจัดทำสำเนาเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเงินและบัญชีจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ใบสรุปรายการเอกสารประจำเดือน เป็นต้น
2. คีย์ข้อมูลทางบัญชี
3. รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญการบันทึกบัญชี และเอกสารอื่นของหน่วยงานการเงินและบัญชี เป็นต้น และดำเนินจัดเก็บเข้าแฟ้ม
4. ประสานงาน ดำเนินงาน และจัดทรัพยากรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมงานพนักงานเช่น การเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

• เพศ: หญิง หรือ ชาย อายุ 26-35 ปี
• ประสบการณ์: 1-2 ปีขึ้นไป
• การศึกษา: ปวช-ปวส. หรือสูงกว่า
• สามารถใช้งานโปรแกรม MS WORD, MS EXCEL ได้
• มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน ฯลฯ

สมัครงานติดต่อ

  • คุณแมว , คุณส้ม
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  • Tel : 02-418-4445
  • Fax : 024124061
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 0892117878

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top