นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(R&D Food)

ประกาศงานเลขที่ : TJ19110120-0011

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากฟาร์มในปะเทศไทย บริษัทผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล

*(บริษัทในเครือ VSC Group)
1.) บริษัท บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (WTB)
เป็นผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของเครื่องสำอางและอาหารเสริม มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ เราผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริษัทฯได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

2.)บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด หรือ EMI
เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม (OEM, ODM & OBM) ที่ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทและแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายบริษัท
2. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบ
3. พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและออกเอกสารมาตรฐาน Specification
4. วางแผนและทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
5. ทำ Sensory test หรือประเมินความพึงพอใจของสูตรผลิตภัณฑ์
6. ควบคุมการผลิตสูตรใหม่ในครั้งแรก ร่วมกับฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ
7. จัดทำรายงานการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย / หญิง
2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร(Food science),เทคโนโลยีการอาหาร,
วิศวกรรมอาหาร, เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร ส่วนประกอบอาหาร และสมุนไพรเบื้องต้น
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพสำหรับโรงงานอาหาร
5. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงาน/บริษัทฯ อาหารหรือยา อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้และทำงานภายใต้ข้อจำกัดได้ดี
7. มีประสบการณ์ในด้านงานวิจัยและพัฒนาอาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. โบนัสประจำปี
2. เบี้ยขยัน
3. การปรับเงินเดือนประจำปี
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ประกันสังคม
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. ท่องเที่ยวประจำปี
8. อบรม /สัมมนาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
9. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
10. สวัสดิการค่าหอพัก / ค่าเดินทาง

สมัครงานติดต่อ

  • คุณปุณณ์ปภัส(บี)
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • Tel : 0625943111, 0629492916
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 0851863041

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
  • คำค้นหา :
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,
  • R&D อาหารเสริม,
  • R&D ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,
Top