ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Cosmetics)

ประกาศงานเลขที่ : TJ19110120-0012

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากฟาร์มในปะเทศไทย บริษัทผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล

*(บริษัทในเครือ VSC Group)
1.) บริษัท บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (WTB)
เป็นผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของเครื่องสำอางและอาหารเสริม มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ เราผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริษัทฯได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

2.)บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด หรือ EMI
เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม (OEM, ODM & OBM) ที่ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทและแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Cosmetics)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร
 • เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์และความสามารถ
 • ประสบการณ์ : 5+

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ควบคุมดูแลระบบการผลิตสินค้าในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบการผลิตจนถึง การส่งมอบให้
ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
2. วางแผนและตรวจสอบรายงานการผลิต สรุปผล จัดทำสถิติ ทำแผนดำเนินการรองรับเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
3. รับมอบนโยบายรวมทั้งเป้าหมายของบริษัทฯ มากระจายสู่หน่วยงานรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
กำหนดวิธีการป้องกัน
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่นๆ เช่น แผนกขาย และแผนกการตลาด แผนกจัดซื้อ แผนกประกันคุณภาพ ให้การ
ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
6. การส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร อบรมพนักงานในสายบังคับบัญชาเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน เทคนิคการคิด
สร้างสรรค์ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานในสายบังคับบัญชา
8. ดูแลจัดการอาคารสถานที่โรงงาน ให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมปลอดภัย

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงาน 5 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, 22000,GMP & HACCP
6. มีทักษะในการแก้ปัญหา, การวางแผน,การจัดการด้านกระบวนการผลิต อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต

สวัสดิการ :

1. โบนัสประจำปี
2. เบี้ยขยัน
3. ปรับเงินเดือนประจำปี
4. ประกันสังคม
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. ท่องเที่ยงประจำปี
8. อบรม/สัมมนาทั้งภายในภายนอกประเทศ
9. เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ
10. สวัสดิการค่าหอพัก/ค่าเดินทาง

สมัครงานติดต่อ

 • คุณปุณณ์ปภัส(บี)
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • Tel : 0625943111, 0629492916
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: 0851863041

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top