ผู้จัดการ

ประกาศงานเลขที่ : TJ20010052-0001

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

Responsiblities :
1. บริหารจัดการมูลนิธิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. วางแผนงานของมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้บรรลุตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด
3. รายงานผลการดำเนินงานต่อประธานกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการมูลนิธิ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. สัญชาติไทย
2. เพศชาย/หญิง
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4. มีความสามารถในด้าน
(4.1) เขียนสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการสื่อออนไลน์
(4.2) บริหารจัดการองค์กรและโครงการ และจัดทำแผนการเงินขององค์กร
5. มีประสบการณ์
(5.1) บริหารจัดการการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา
(5.2) การวางแผนโครงการและแผนทางการเงินขององค์กร

สวัสดิการ :

ตามที่หน่วยงานกำหนด

สมัครงานติดต่อ

  • คุณปาริชาติ ปิ่นวิเศษ
  • Tel : 02-590-7019
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top