เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน (Regulatory Affairs Officer)

ประกาศงานเลขที่ : TJ19120069-0007

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยาที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
2.ประสานงาน และติดตามอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. คู่ค้า หน่วยงานฝ่ายผลิต หน่วยงาน ควบคุมคุณภาพ เพื่อจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
3.จัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
4.วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และรายงานผล
5.จัดเก็บเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยาให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา

คุณสมบัติ :

เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลในหลายๆ ระดับ
มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทักษะด้านการจัดการ การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล
มีความละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินัยสูง
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดีมาก
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลัก มีทัศนะคติต่อการทำงานดี
* ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถเรียนรู้งานได้

สวัสดิการ :

เบี้ยขยัน ประกันชีวิต ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • ธนภร เจริญพิทักษ์
  • Tel : 02-4250373-4
  • Fax : 02-4290291
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: asianunionlab

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top