SharePoint Developer (C#.NET) ( จตุจักร ) เงินเดือน 30,000-50,000 ️recruit@leading-power.com หรือ โทรและแอดLine ID 0649308359 ติดต่อฝ่ายบุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ16060075-0317

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ จัดหางาน

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่มีบริการด้านการสรรหาบุคลากร บริการพนักงานชั่วคราว / พนักงานสัญญาจ้าง บริการสนับสนุนงานด้านบุคลากร

โดยทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในหลายอุตสาหกรรม เช่น ปิโตรเคมี ธุรกิจบริการ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย การเงิน การธนาคาร โรงงานอุสาหกรรม โรงพยาบาลและประกันภัย

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : SharePoint Developer (C#.NET) ( จตุจักร ) เงินเดือน 30,000-50,000 ️recruit@leading-power.com หรือ โทรและแอดLine ID 0649308359 ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • อัตราที่รับ : 5 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
 • เงินเดือน(บาท) : 30,000-50,000
 • ประสบการณ์ : 1-6 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ลักษณะการทำงาน
- เขียน พัฒนาและปรับปรุงระบบโดยใช้ Microsoft SharePoint
- ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- สนับสนุน ให้บริการระบบงาน แก้ปัญหาด้าน IT ต่างๆให้กับผู้ใช้งาน
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-มีประสบการณ์การเขียนและพัฒนาโปรแกรมด้วย Microsoft SharePoint มาอย่างน้อย 1-6 ปี


***สนใจติดต่อฝ่ายสรรหาบุคคล***

recruit@leading-power.com

โทรและแอดLine ID 0649308359 ติดต่อฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติ :

1. ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. รับทุกเพศ อายุ 23-35 ปี
 3. มีประสบการณ์การเขียนและพัฒนาโปรแกรมด้วย Microsoft SharePoint มา 1-6 ปี
 4. หากสามารถใช้ VB.NET, C# และ Oracle, SQL Server etc. ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย สามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ :

- เงินเดือน 30,000-50,000
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- ตามข้อตกลงของบริษัท
- วันลาหยุด 12 วัน

สมัครงานติดต่อ

 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0649308359
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: 0649308359
 • ลิงค์สมัครงาน: https://likemycrm.com/application/

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
 • คำค้นหา :
 • c#,
 • SQL,
 • Sharepoint,
Top