เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต

ประกาศงานเลขที่ : TJ19030034-0029

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมา 30 ปี ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกเกษตกร ผู้เลี้ยงโคนม รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกเกษตรกรภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ เป็นต้น เพื่อแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์นม อาทิ นมโรงเรียน นมมาย์ด้า CHIANGMAI FRESHMILK ไอศกรีม ครีม ฯ ล ฯ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมระหว่างกระบวนการผลิต
2. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ระหว่างผลิต
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
4. สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นม ระหว่างผลิตเพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติ :

-เพศ หญิง
-อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Food Science , สาขา วิศวกรรมอาหาร
-มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
-สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

สวัสดิการ :

ชุดยูนิฟอร์ม
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือต่าง ๆ

สมัครงานติดต่อ

  • คุณวาสนา บริรักษ์
  • ผจก.ระบบคุณภาพ
  • Tel : 053-817-364-5 ต่อ 810
  • Fax : 053-817-364-5
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top