ครูสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยม

ประกาศงานเลขที่ : TJ20020091-0004

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การศึกษา

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

Responsiblities :
สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยม

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ : เพศ หญิง อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา
: รักในอาชีพครู มีความรับผิชอบ มีความกระตือรือร้น
และมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

สวัสดิการ :

1.อาหารกลางวัน
2.ผ้าแบบฟอร์ม

สมัครงานติดต่อ

  • ณพภรณ์ กระลำพัก
  • ฝ่ายบุคคล
  • Tel : 02-4242244
  • Fax : 02-4354397
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: Line : @khemasiri

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top