พยาบาลวิชาการ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100065-0055

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- กำหนดแผนงานของการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
-ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
-ให้คำปรึกษาแนะนำการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบการบริการทางการพยาบาล
- ปลูกฝัง สนับสนุน และเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีความสุข ปลอดภัย
- กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการพยาบาล
- จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล

คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาโท สาขาการบริหารการพยาบาล และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1
- บุคลิกภาพดี มีมิตรสัมพันธ์ดี สุภาพแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารการพยาบาลในตำแหน่งหัวหน้าแผนกไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Word excel PowerPoint ได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ :

1. ค่ารักษาพยาบาล 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน 6. โบนัสประจำปี
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี 8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)

สมัครงานติดต่อ

  • สุกัญญา ดีจะเสน
  • พนักงานบุคคล
  • Tel : 053910999ต่อ608
  • Fax : 053153233
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
  • คำค้นหา :
  • งานโรงพยาบาล,
  • บริหารพยาบาล,
  • วิชาการพยาบาล,
Top