เจ้าหน้าที่สัตวบาลแปลงหญ้า

ประกาศงานเลขที่ : TJ19030034-0030

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมา 30 ปี ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกเกษตกร ผู้เลี้ยงโคนม รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกเกษตรกรภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ เป็นต้น เพื่อแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์นม อาทิ นมโรงเรียน นมมาย์ด้า CHIANGMAI FRESHMILK ไอศกรีม ครีม ฯ ล ฯ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สัตวบาลแปลงหญ้า
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลำพูน , บ้านโฮ่ง
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

จัดทำแผนแผนงาน จัดการแปลงหญ้า

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย-หญิง
2. อายุ 22 - 27 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา สัตวศาสตร์ หรือ พืชไร่พืชสวน
4. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ มีความระเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความกระตือรือร้นในการทางานสูง
5. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถทางานภายใต้ความกดดันได้ดี

สวัสดิการ :

1. ชุดฟอร์มพนักงาน
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ค่าวิชาชีพ
5. ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
6. มีที่พักให้
7. เบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวัน
8. โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
10. เงินช่วยเหลือต่าง ๆ

สมัครงานติดต่อ

 • คุณบุญฑริกา ทิพย์เนตร
 • ผู้จัดการ
 • Tel : 053-817-364-5
 • Fax : 053-817-364-5

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top