หัวหน้าวิศวกรฝ่ายส่งกำลัง

ประกาศงานเลขที่ : TJ20040013-0003

เป็นบริษัทผลิตยานยนต์ทางทหาร ลูกค้าของบริษัทจะเป็นหน่วยงานทางด้านการทหาร ตำรวจ ทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : หัวหน้าวิศวกรฝ่ายส่งกำลัง
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ช่างเทคนิค ช่างอิเล็คทรอนิค ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ งานช่าง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , บางบัวทอง
  • เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 45,000
  • ประสบการณ์ : 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ทำการควบคุมและสั่งการการออกแบบ พัฒนา และผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำลังของรถต้นแบบ
ทำการควบคุมและสั่งการการตรวจสอบชื้นส่วนระบบส่งกำลังให้อยู่ในมาตราฐานการผลิต
ทำการควบคุมและสั่งการการประกอบระบบส่งกำลังของรถต้นแบบ
ทำการควบคุมและสั่งการการตรวจสอบระบบส่งกำลังของรถต้นแบบ
ทำการควบคุมและสั่งการการการทดสอบระบบส่งกำลังของรถต้นแบบ
ประสานการทำงานกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆในโครงการ
ติดตามและรายงานผลการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

พศขาย อายุ 25 - 35 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ขึ้นไป
มีประสบการทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พาร์ทไทม์, 2 อัตรา

เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

02/06/2563

Top