ช่างฝีมือฝ่ายตัวถัง

ประกาศงานเลขที่ : TJ20040013-0005

เป็นบริษัทผลิตยานยนต์ทางทหาร ลูกค้าของบริษัทจะเป็นหน่วยงานทางด้านการทหาร ตำรวจ ทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : ช่างฝีมือฝ่ายตัวถัง
  • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ช่างเทคนิค ช่างอิเล็คทรอนิค ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ งานช่าง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , บางบัวทอง
  • เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
  • ประสบการณ์ : 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ดำเนินการการออกแบบ พัฒนา และผลิตชิ้นส่วนตัวถังของรถต้นแบบ
ดำเนินการการตรวจสอบชื้นส่วนตัวถังให้อยู่ในมาตราฐานการผลิต
ดำเนินการการประกอบตัวถังของรถต้นแบบ
ดำเนินการการตรวจสอบตัวถังของรถต้นแบบ
ดำเนินการการการทดสอบตัวถังของรถต้นแบบ
ประสานการทำงานกับช่างฝีมือฝ่ายต่างๆในโครงการ
ติดตามและรายงานผลการทำงานต่อหัวหน้าฝ่าย

คุณสมบัติ :

เพศขาย อายุ 18 - 30 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ขึ้นไป
มีประสบการทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พาร์ทไทม์, 2 อัตรา

เชียงใหม่ , เมืองเชียงใหม่

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

02/06/2563

Top