เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

ประกาศงานเลขที่ : TJ20030081-0002

บริษัท ร่วมหุ้นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
ก่อตั้งเมื่อปี 2533

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ร่วมแก้ไขและวิเคราะห์สาเหตุของสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต
3. เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคนิค วิธีการใช้งานให้กับลูกค้า
4. วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองการฝช้วัตถุดิบ หลักบางชนิดจากแหล่งต่างๆ
5. ร่วมมือประสานงานกับแผนกการผลิต เมื่อมีการผลิตเรซินชนิดใหม่
6. สรุปผลการทดลอง ทดสอบ และนำเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

เพศ ชาย - หญิง (เพศชายต้องผ่านภาระทางทหารเรียบร้อยแล้ว)
อายุ 21-35 ปี
วุฒฺการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี , โพลิเมอร์ , เครื่องและวัสดุ)

เอกสารในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สวัสดิการ :

- เงินเดือน
- ค่าเช่าบ้าน
- เบี้ยกันดาร
- เครื่องแบบพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิตและประกันภัยต่ายๆ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)

สมัครงานติดต่อ

  • ญาดา แสงพรต
  • Tel : 038683223
  • Fax : 038683099
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top