Customer service

ประกาศงานเลขที่ : TJ20030067-0005

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.สามารถติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกได้
2.จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.สามารถปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติ :

1.อายุ 24 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2.จบการศัึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4.มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน หรือภาษามลายูได้เป็นอย่างดี
6.สามารถทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.วันหยุดประจำปี 13 วันตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงานติดต่อ

  • PHILIP LOW ENG HUAT
  • Tel : 074801636
  • Fax : 074801636
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top