ล่ามภาษาจีน

ประกาศงานเลขที่ : TJ20060070-0001

บริษัท ชัยพัฒนา กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด (Chaipattana (Group) Co.Ltd) ได้ดำเนินการจดทะเบียนที่จังหวัดระยองของประเทศไทย โดยผู้บริหารบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมายและมีความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียนของบริษัท(ชำระจริง) รวม 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุดในจังหวัดระยอง ธุรกิจหลักของบรัษัทฯ คือ พัฒนาโครงการที่พักอาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ในอนาคตข้างหน้า ควบคู่ไปกับการพัฒนา ของบริษทฯ ทางบริษัทฯ จะขยายขอบเขตธุรกิจครอบคลุมถึงการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม โรงแรม การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบเครื่องตกแต่ง การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายละเอียดงาน :
1. ทำหน้าที่ประสานงานและแปลระหว่างวิศกรจีนและวิศวกรไทย
2. แปลเอกสารไทย-จีน จีน-ไทย ได้
3. แปลในที่ประชุมและหน้างาน
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศ ชาย/หญิง สัญชาติ ไทยเท่านั้น ศาสนา พุทธ
อายุ 26-40 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
ทักษะภาษาจีนกลาง ฟัง พูด เขียน อ่าน อยู่ในระดับดี
มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง มีความสามารถในการประสานงาน ขยันอดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
ส่งประวัติการทำงานเป็นภาษาไทยและภาษาจีน อย่างละ 1 ชุด เพื่อใช้ในการสมัครงาน

สวัสดิการ :

เงินเดือน
ประกันสังคม
ห้องพัก
โบนัสประจำปี
ตามข้อตกลงของบริษัท

สมัครงานติดต่อ

  • คุณ หนุ่ย/คุณน้ำผึ้ง
  • Tel : 0994433662,0994934966
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top