เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี(ภาษาจีน)

ประกาศงานเลขที่ : TJ20060070-0002

บริษัท ชัยพัฒนา กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด (Chaipattana (Group) Co.Ltd) ได้ดำเนินการจดทะเบียนที่จังหวัดระยองของประเทศไทย โดยผู้บริหารบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมายและมีความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียนของบริษัท(ชำระจริง) รวม 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุดในจังหวัดระยอง ธุรกิจหลักของบรัษัทฯ คือ พัฒนาโครงการที่พักอาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ในอนาคตข้างหน้า ควบคู่ไปกับการพัฒนา ของบริษทฯ ทางบริษัทฯ จะขยายขอบเขตธุรกิจครอบคลุมถึงการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม โรงแรม การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบเครื่องตกแต่ง การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี(ภาษาจีน)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
 • เงินเดือน(บาท) : 20000-25000
 • ประสบการณ์ : ทำเอกสารด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- บันทึกรายการรับจ่ายเบื้องต้น
- แปลและพูดภาษาจีนเกี่ยวกับเอกสารด้านบัญชีการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำรายงานด้านบัญชีและภาษีส่งสำนักงานใหญ่ทุกเดือน
- ตรวจสอบเอกสารด้านรายรับรายจ่ายเบื้องต้น
- รวบรวมเอกสารส่ง และประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่ที่ระยองและบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง อายุ 26-40 ปี
- นับถือศาสนา พุทธ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี (หรือสาขาอื่นได้หากมีประสบการณ์)
- สามารถพูด อ่าน เขียน จีนได้เบื้องต้น
- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้และพัฒนางาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ :

เงินเดือน
ห้องพักพนักงาน
เงินโบนัสประจำปี
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท

สมัครงานติดต่อ

 • คุณ หนุ่ย/คุณน้ำผึ้ง
 • Tel : 0994433662,0994934966
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top