ผู้ช่วยผู้บริหาร(ภาษาจีน)

ประกาศงานเลขที่ : TJ20060070-0003

บริษัท ชัยพัฒนา กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด (Chaipattana (Group) Co.Ltd) ได้ดำเนินการจดทะเบียนที่จังหวัดระยองของประเทศไทย โดยผู้บริหารบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมายและมีความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียนของบริษัท(ชำระจริง) รวม 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุดในจังหวัดระยอง ธุรกิจหลักของบรัษัทฯ คือ พัฒนาโครงการที่พักอาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ในอนาคตข้างหน้า ควบคู่ไปกับการพัฒนา ของบริษทฯ ทางบริษัทฯ จะขยายขอบเขตธุรกิจครอบคลุมถึงการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม โรงแรม การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบเครื่องตกแต่ง การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้บริหาร(ภาษาจีน)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : เลขานุการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
 • เงินเดือน(บาท) : 25000-40000
 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน้าที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานผู้ช่วย CEO เช่น กลั่นกรองงาน จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม จัดทำตารางนัดหมายและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ดูแลการจัดงานรับรองและงานพิธีการต่างๆ
- ติดตามผู้บริหารไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

เพศ หญิง สัญชาติ ไทยเท่านั้น ศาสนา พุทธ
อายุ 30ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ ได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาจีนกลาง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี
- มีความรับผิดชอบสูงและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยผู้บริหารหรือสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

เงินเดือน
โบนัสประจำปี
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท

สมัครงานติดต่อ

 • คุณ แพท
 • Tel : 098-2599890
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: yang-na

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top