วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า

ประกาศงานเลขที่ : TJ19110029-0007

เป็นบริษัทรับเหมาติดตั้งงานระบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า
 • อัตราที่รับ : 4 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : วิศวกรรมสาขาอื่น ๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือน(บาท) : ตามที่ตกลง
 • ประสบการณ์ : 3-5

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

**รายละเอียดงานด้านวิศวกรเครื่องกล
วิศวกรเครื่องกลต้องทำหน้าที่รับผิดชอบนับตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการจัดสร้างจัดหา และติดตั้งดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบก่อสร้างสาธารณูปโภค และอื่นๆ

**รายละเอียดงานด้านวิศวกรไฟฟ้า
งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทำหน้าที่ออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า วิเคราะห์ ทดสอบ
หรือหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
วางแผนงานการสร้างหรือประกอบสิ่งใด ๆ ในระบบสาธารณูปโภค ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการสร้าง ติดตั้ง ซ่อมและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้คำปรึกษาแนะนำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติผู้สมัครด้านวิศวกรเครื่องกล
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล
2. มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต
3. รักงานช่าง และสนใจด้านวิศวกรรม
4. ชอบงานบุกเบิก สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
5. ออกแบบเครื่องกลได้ดี สามารถควบคุมการประกอบติดตั้งเครื่องจักรได้
6. มีความสามารถวางแผน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติผู้สมัครวิศวกรไฟฟ้า
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ เช่นตาบอดสี
3. มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง ออกทำงานต่างจังหวัดได้
4. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
***หากมีใบอนุญาต กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งเครื่องกล และไฟฟ้า

สวัสดิการ :

ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร

สมัครงานติดต่อ

 • ไพรริน บริรักษ์
 • HR
 • Tel : 089 133 2315
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top