เขียนแบบไฟฟ้า,เขียนแบบเครื่องกล

ประกาศงานเลขที่ : TJ19110029-0008

เป็นบริษัทรับเหมาติดตั้งงานระบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

งานด้านเขียนแบบไฟฟ้า
มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการเขียนแบบระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วงจร อุปกรณ์ติดตั้ง ระบบปรับอากาศ แบบติดตั้งในอาคาร
งานด้านเขียนแบบเครื่องกล
มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการเขียนแบบชิ้นส่วนงานของเครื่องจักรกล และเครื่องกลต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง

คุณสมบัติ :

จบวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.เป็นต้นไป อายุ 25-35 ปี
- มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในงานเขียนแบบ
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

สวัสดิการ :

ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร

สมัครงานติดต่อ

  • ไพรริน บริรักษ์
  • HR
  • Tel : 0891332315
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top