หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060069-0012

ด่วนมาก!!! บริษัทของเราให้บริการด้าน IT Solution ลักษณะงานบริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบเพื่อบริหารต้นทุน
โดยการนำเสนอ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมเฉพาะซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม Commercial สำหรับลูกค้าในกลุ่ม Enterprise เฉพาะโรงพยาบาล
มีนโยบายสำคัญคือ จริงใจและเข้าใจลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าดั่งปัญหาของเราเอง เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

(สำนักงานตึกใหม่ 4 ชั้น อยู่ถนนพระองค์เจ้าสายคลอง 4 ซอย 13 ปากซอยร้านแกงไทยแกงใต้ กำหนดแล้วเสร็จ ธ.ค 2563)
บริษัทกำลังเติบโตสวนทางกับภาวะเศษฐกิจปัจจุบัน จึงต้องการรับสมัคร คนดี มีความรู้ ความสามารถ ขยันอดทน เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน 8.30 – 18.30 น.
*เดิมทำงาน จันทร์ - เสาร์ แต่เปลี่ยนเป็นหยุดวันเสาร์แล้วมาเพิ่มเวลาทำงานแทนโดยพนักงานร้องขอมา

*ใน 1 เดือนจะมี 1 วันเสาร์ทำงานหรือประชุมทีมวันนี้สำคัญมาก ห้ามลาโดยไม่มีเหตุจำเป็น*

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลำลูกกา
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
 • ประสบการณ์ : 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง จัดเตรียมเอกสารจ้างงาน ปฐมนิเทศพนักงาน
2. งานคำนวนเงินเดือน สวัสดิการและค่าจ้าง
3. สามารถทำงานด้านรายงานได้อย่างดี / สรุป ขาด-ลา-มาสาย ผลตอบแทนต่างๆ
4. ตรวจเช็คและควบคุม การทำ OT
5. จัดทำเอกสารประกันสังคม และ ภงด.
6. รับผิดชอบดูแลให้พนักงานทำตามกฎระเบียบของบริษัท
7. ทำรายงานสรุปผลการทำงาน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง
2. อายุไม่เกิน 27-35 ปี
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัยากรบุคคลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล และการจัดการ อย่างน้อย 1-2.ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. มีความสามารถ และความชำนาญในการจัดฝึกอบรมพนักงาน
7. มีทักษะความชำนาญในกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีวินัยในการทำงาน
9. มีควาคล่องตัว และปรับตัวในการการทำงานร่วมกับผู้อื่น และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
10. มีความกล้าหาญที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือสนับสนุนความคิดใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม
11. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคและส่งผลต่อการทำงาน

สวัสดิการ :

1. ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย
2. ค่าเบี้ยขยัน
3. เสื้อยูนิฟอร์ม
4. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
5. กองทุนประกันสังคม
6. เงินช่วยเหลือพิเศษ (เช่น แต่งงาน บวช ฯลฯ)
7. สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
9. พนักงานที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ได้รับพิจารณาปรับตำแหน่ง และเงินเดือนประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0945152493
 • Fax : 025999729
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hrtopprovider

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
 • คำค้นหา :
 • บุคคล,
 • payroll,
 • งาน hr,
Top