ช่างเทคนิคเจียรนัย

ประกาศงานเลขที่ : TJ18120009-0005

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ผลิตสินค้าตามแผนการผลิต ตาม Drawing ที่ไ้ด้รับมอบหมาย
ตรวจสอบเครื่องจักรประจำวันตามรายการ ให้เครื่องจักรพร้อมสำหรับการผลิต
ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน
ตรวจสอบคุณภาถชิ้นงานตามมาตรฐาน และลงบันทึกข้อมูลประจำวัน
ปฏิบัติตามคำสั่งและเป้าหมาย KPI ของแผนก

คุณสมบัติ :

เพศชายอายุ 20 ปี ขี้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช.ขั้นไป
มีความขยัน อดทน รักความก้าวหน้า
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ชุดฟอร์ม
ค่าเบี้ยขยัน
ประกันอุบัติเหตุ

สมัครงานติดต่อ

  • จิราพร เรืองมณี
  • หัววหน้าส่วนบัญชีและธุรการ
  • Tel : 027638871-2
  • Fax : 027638870
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top