ผู้จัดการฝ่ายขาย

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060069-0014

ด่วนมาก!!! บริษัทของเราให้บริการด้าน IT Solution ลักษณะงานบริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบเพื่อบริหารต้นทุน
โดยการนำเสนอ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมเฉพาะซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม Commercial สำหรับลูกค้าในกลุ่ม Enterprise เฉพาะโรงพยาบาล
มีนโยบายสำคัญคือ จริงใจและเข้าใจลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าดั่งปัญหาของเราเอง เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

(สำนักงานตึกใหม่ 4 ชั้น อยู่ถนนพระองค์เจ้าสายคลอง 4 ซอย 13 ปากซอยร้านแกงไทยแกงใต้ กำหนดแล้วเสร็จ ธ.ค 2563)
บริษัทกำลังเติบโตสวนทางกับภาวะเศษฐกิจปัจจุบัน จึงต้องการรับสมัคร คนดี มีความรู้ ความสามารถ ขยันอดทน เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน 8.30 – 18.30 น.
*เดิมทำงาน จันทร์ - เสาร์ แต่เปลี่ยนเป็นหยุดวันเสาร์แล้วมาเพิ่มเวลาทำงานแทนโดยพนักงานร้องขอมา

*ใน 1 เดือนจะมี 1 วันเสาร์ทำงานหรือประชุมทีมวันนี้สำคัญมาก ห้ามลาโดยไม่มีเหตุจำเป็น*

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ขาย sales
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลำลูกกา
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. วางแผนงาน และกำหนดกลยุทธงานขาย ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของบริษัท
2. วางแผนงบประมาณการขายและการตลาด และ จัดทำประมาณการขายรายปีเสนอกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
3. จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลรายงานขายประจำเดือน ประจำไตรมาส และ ประจำปี
4. บริหารทีมขาย สร้างยอดขาย เพื่อให้ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนด
5. อนุมัติเอกสารเกี่ยวกับการขาย
6. อบรมความรู้ เทคนิคงานขาย และข้อมูลสินค้าของบริษัท ให้กับทีมขาย
7. แก้ไขปัญหา และสนับสนุนงานขายให้กับทีมเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
8. หาช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อหากลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
9. รักษาฐานลูกค้าเก่า ให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
10. ประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
11. ควบคุมดูแลการออกพบลูกค้าของพนักงานขาย
12. เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
13. ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ กระตุ้น และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้ทีมขาย
14. แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าดิม (Retention) เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Customer Satisfaction)
15. ปฎิบัติงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด , สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. "สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ
Internet และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง"
5. มีประสบการณ์การบริหารงานและการวางแผนขาย 3 ปีขึ้นไป
6. มีทักษะในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานขาย
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
8. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
9.มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน
10. มีความสามารถในการประสานงาน และจัดการกับการทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาเป็นอย่างดี
11. จิตใจในการบริการที่ดี , ทัศนคติที่ดี และมีแรงกระตุ้นตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
12. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคและส่งผลต่อการทำงาน
13. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
14. มียานพาหนะในการเดินทางเป็นของตนเอง

สวัสดิการ :

1. ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย
2. ค่าเบี้ยขยัน
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าสึกหรอรถ
5. เสื้อยูนิฟอร์ม
6. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
7. กองทุนประกันสังคม
8. เงินช่วยเหลือพิเศษ (เช่น แต่งงาน บวช ฯลฯ)
9. สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
10. โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
11. พนักงานที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ได้รับพิจารณาปรับตำแหน่ง และเงินเดือนประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0945152493
 • Fax : 025999729
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hrtopprovider

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top