พนักงานงบประมาณ

ประกาศงานเลขที่ : TJ20020068-0024

เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกลุ่มบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ ทั้ง 10 สาขา

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : พนักงานงบประมาณ
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น , เมืองขอนแก่น
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

Responsiblities :
*รับผิดชอบดูแลการรวบรวมข้อมูลประมาณงบการเงิน รายการระหว่างกัน และข้อสมมติฐานในการจัดทำประมาณการ และการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนรวม แยกตามกลุ่มธุรกิจหลัก
*จัดทำรายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการ และวิเคราะห์ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท รายเดือน รายปี

คุณสมบัติ :

1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา บัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word และ Excel ได้ดี
5. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน
- เงินยินดีมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ชาลิสา
 • Tel : 0630215333
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top