สมุห์บัญชี

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100016-0015

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : สมุห์บัญชี
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย
 • เงินเดือน(บาท) : 35,000.-ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.บันทึกบัญชีและตรวจสอบข้อมูล รายได้ประจำวัน เอกสารวางบิลกับลูกหนี้และติดตามการรับลูกหนี้
2.บันทึกและตรวจสอบ การซื้อเชื่อ ซื้อสด และค่าใช้จ่ายต่างๆ รับวางบิล และตัดชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
3.จัดทำ ภงด3,53 ภงด.50 ภงด.51 และยื่นแบบประกันสังคม
4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ควบคุมและตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ และทรัพย์สิน ประจำเดือน
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
6.ตรวจสอบต้นทุน กระทอบยอด
7.ดูแลและตรวงสอบบัญชีทั้งบริษัทของงานบัญชีทั้งระบบ
8.รับผิดชอบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถใช้ โปรแกรม formula ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
- ถ้าสามารถใช้โปรแกรมFORMULAได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเป็นผู้นำกับลูกน้องในแผนก
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีในองค์กรบริษัทอย่างดี
- มีทัศนคติที่ดีกับองค์กร
- เงินเดือน 30,000.-ขึ้นไป (ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และความสามารถของผู้สมัคร)

สวัสดิการ :

โบนัส

สมัครงานติดต่อ

 • นส.วลัยกาญจน์ ผาติสุวัณณ
 • Tel : 024336450
 • Fax : 024334255
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top