ผู้ประสานงานโครงการต่างประเทศ (สัญญาจ้าง 8 เดือน)

ประกาศงานเลขที่ : TJ18070050-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

เป็นองค์กรของคนตาบอดที่ไม่แสวงหากำไร
ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนตาบอด
โดยการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ เช่น อาชีพนวดแผนไทย อาชีพนักร้องนักดนตรี อาชีพเกษตรกรรมในครัวเรือน เป็นต้น

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้ประสานงานโครงการต่างประเทศ (สัญญาจ้าง 8 เดือน)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พาร์ทไทม์
 • ประเภทงาน : อื่นๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท
 • เงินเดือน(บาท) : 30,000 บาท (สัญญาจ้าง 8 เดือน)
 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านนี้มาก ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำงานเอกสาร เช่น รายงานการประชุม หนังสือเข้า หนังสือออก รายงานการเงิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การผลักดันแผนบูรณาการสิทธิคนพิการแห่งอาเซียนสู่การปฏิบัติในประเทศไทย
2. ประสานงานกับสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองการระหว่างประเทศเพื่อจัดทำ ดำเนินงานและสรุปโครงการ การผลักดันแผนบูรณาการสิทธิคนพิการแห่งอาเซียนสู่การปฏิบัติในประเทศไทย
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการสมาคมฯ

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
1. เพศ. ชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้ โปรแกรมไมโครซอร์ฟออฟฟิศ และอินเตอร์เน็ต
4. มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
5. มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลทั่วไปและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักในการให้บริการ
7. มีทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อาทิ เฟสบุ๊ก อินสตราแกรม
ทวิสเตอร์
หลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับสูงสุด 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สำเนาเปลี่ยน ชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารสำเนาทุกใบต้อง เซ้นรับรองสำเนาถูกต้อง
วันเวลาทำงาน
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08:30-17:00 น.
อาจมีการทำงานในวันเสาร์/อาทิตย์และทำงานล่วงเวลาในช่วงที่มีกิจกรรม/โครงการ


สถานที่ทำงาน
สำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สวัสดิการ :

1. สิทธิประกันสังคม
2.สิทธิการลาปฏิบัติงานตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

 • คุณเปรมา ปุณณธนภัสสร (เกด)
 • จนท.TAB Group
 • Tel : 093-545 4663 , 02-246 3835 ต่อ 307
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: ketielakornpon

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top