Webmaster

ประกาศงานเลขที่ : TJ20120023-0008

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัทเราเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัย
Finger Scan , finger print Time Attendance ,access control system,
CCTV และระบบการป้องกันโจรกรรมต่างๆมากกว่า 500 รายการ
ภายใต้แบรนด์ HIP มากว่า 14 ปี http://www.hip.co.th

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ควบคุมดูแลระบบเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
2. เพิ่มสินค้าและข้อมูลข่าวสารให้ใหม่เสมอ ปรับปรุงพัฒนา และแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทให้สวยงามทันสมัย เป็นปัจจุบัน
3. เขียนบทความต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์
4. แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์
5. มีความรู้และสามารถวิเคราะห์ในการเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ พร้อมมีความรู้ Web Analytic Tools ต่างๆ เช่น Google Analytics / Web Stat
6. สามารถทำงานในการดูแลเว็บไซต์ ทั้งในรูปแบบ PHP , Joomla , WordPress , Adobe Dream Weaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. มีความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น
8. สามารถร่วมวางแผน และทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมพัฒนาได้
9. สามารถจัดแผนการดำเนินงาน พร้อมรายงานเพื่อเสนอแก่ทีม และผู้บริหาร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
11. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิทำงานในการร่วมออกบูธ event และ งานออกบูธตามต่างจังหวัด (ในบางครั้ง)

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

สวัสดิการ :

1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบดับพื้นฐานถึงระดับกลาง อาทิ Microsoft office / Word / Power point
2. มีความรู้พื้นฐานภาษา HTML XML CSS PHP JAVA CMS และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์
3. สามารถพัฒนาระบบภายในเว็บ อาทิระบบลงทะเบียน ระบบตะกร้าสินค้า ระบบการตัดสต๊อกสินค้าในเวปได้
4. มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพต่าง ๆ อาทิ Adobe Photoshopได้
5. มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ และการใช้เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบอ่านบทความต่างประเทศ
7. มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย
8. พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
9. มีทักษะการสื่อสารดี สามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี
10. ชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
11. ชอบการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ตามความสนใจ
12. ชื่นชอบการใช้อินเตอร์เน็ต
13. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การพิจารณาเป็นพิเศษ
1.หากมีประสบการณ์สามารถใช้ Adobe Illustrator ได้ และเคยทำงานด้านออกแบบโบว์ชัวร์ หนังสือ และอื่น ๆ ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO อาทิ Premiere หรือเกี่ยวข้องได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะในการถ่ายภาพสินค้า / ถ่าย VDO ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ถ้ามีความสามารถออกแบบ แอปพลิเคชั่น เว็บแอปพลิเคชั่น ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สมารถออกงาน อาทิทำงานในการร่วมออกบูธ event และ งานออกบูธต่างจังหวัด ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานติดต่อ

  • อภิษฐา กลางณรงค์
  • เจ้าหน้าที่บุคคล
  • Tel : 0909808309
  • Fax : 02-748-1885
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: aum.hr

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top