เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

ประกาศงานเลขที่ : TJ21020039-0003

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทและตามกฎหมายกำหนด
- จัดทำรายงานการติดตาม การตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไข หากพบสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- กำกับดูแลการจัดการของเสีย และขยะอันตรายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพมาตรฐานของ IATF 16949 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ และ ตั้งใจในการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ :

1.โบนัส
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.ค่าตำแหน่ง
4.ค่าครองชีพ
5.ประกันสังคม
6.ชุดฟอร์มพนักงาน
7.หอพัก

สมัครงานติดต่อ

  • แสงตะวัน พิมพ์ทอง
  • เจ้าหน้าที่บุคคล
  • Tel : 035330801-4
  • Fax : 035330800
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top