Sales & Marketing

ประกาศงานเลขที่ : TJ21030015-0010

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด POG TANKS (ป็อกแทงค์) นวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปารูปแบบใหม่
บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด ผู้คิดค้นระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ SMART PURE COMPACT (S Tanks) และ เครื่องกำจัดขยะ Bio Axel

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : Sales & Marketing
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : การตลาด marketing
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
 • เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000
 • ประสบการณ์ : 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เบญญา เมดิคอล อินโนเวชั่น จำกัด (ตึก Amarin ตรง BTS ชิดลม)
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและผู้บริโภคของโครงการจากแหล่งต่างๆ รวมถึงการหาช่องทางในการโฆษณาใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด การขายและรายได้
- ทำงานควบคู่กับแผนกพัฒนผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดตั้งคอนเซ็ปท์ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางและสกินแคร์ ที่ตอบโจทย์ตลาดและช่องทางการขาย และวางแผนทางการตลาดโปรโมทผลิตภัณฑ์ออกใหม่
- ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด อันได้แก่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมพิเศษทางการตลาด และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการตลาด

คุณสมบัติ :

- อายุ 22 - 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
- มีความสามารถในการสื่อสารได้ดีในทุกระดับ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
- บุคลิกภาพดี, กระตือรือร้นและขยันสามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- สามารถทำงานเป็นทีม และชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน และอดทน
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งเน้นความสำเร็จของงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Word, Excel, Power Point, Google Drive
- หากมีประสบการณ์มาจากธุรกิจอาหาร ยา หรือเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม (ผ่านโปร)
- ประกันโควิด (อายุงาน30วันขึ้นไป)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16วันต่อปี
- พักร้อน (อายุงาน1ปีขึ้นไป)
- โบนัสประจำปี
- โอกาสเพิ่มความรู้/ฝึกอบรมนอกสถานที
- โอกาสเลื่อนตำแหน่ง (หากขยัน มีความรัยผิดชอบ ทำงานดีและมีความเป็นผู้นำสูง)

สมัครงานติดต่อ

 • นันทพร ชื่นวารี
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • Tel : 0984164416
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top