QC/QA Supervisor

ประกาศงานเลขที่ : TJ19110041-0010

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การเกษตร

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. จัดทำการตรวจสอบ ตัวอย่าง วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
2. จัดทำ COA, Spec สินค้า นำเสนอให้กับลูกค้า
3. รับข้อร้องเรียนในการให้บริการจากลูกค้า
4. สอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและในห้อง Lab
5. ติดต่อและดำเนินเรื่องการส่งตัวอย่างให้ Lab นอก

คุณสมบัติ :

1. จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ด้านระบบ GMP HACCP
3. มีทักษะที่ดีในด้านการบริหารจัดการ

สมัครงานติดต่อ

  • วีรพล อุบลสัจจะ
  • ผู้จัดการ
  • Tel : 0990055229
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top