สัตวบาล

ประกาศงานเลขที่ : TJ20040017-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การเกษตร

ดำเนินกิจการด้านฟาร์มไก่ไข่เป็นเวลาหลายสิบปี

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รับผิดชอบงานดูแลการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ ในทุกกระบวนการผลิต : ควบคุมดูแลพนักงานเลี้ยงไก่ ให้ปฏิบัติตามกำหนด, ควบคุมดูแลการให้ยา และอาหารไก่, รายงานด้านปัญหาสุขภาพไก่ และตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงเรือน

คุณสมบัติ :

- ปริญญาตรี (สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- พร้อมที่จะเรียนรู้ศึกษางาน

สวัสดิการ :

ที่พัก

สมัครงานติดต่อ

  • วรรณจันทร์ บุญช่วย
  • กรรมการผู้จัดการ
  • Tel : 0817584567
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: wannajunb

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
  • คำค้นหา :
  • เกษตร,
  • สัตวบาล,
  • ไก่ไข่,
Top