หัวหน้าฝ่ายผลิต / วิศวสิ่งทอ

ประกาศงานเลขที่ : TJ21090013-0001

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเครือบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานปั่นเส้นด้ายเส้นใยขนแกะและผสมกับเส้นใยอื่นๆ จำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 11 ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี ก่อตั้งบริษัทมาตั้ง แต่ปี 2537

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายละเอียดงาน :
1. พัฒนา จัดระเบียบ ควบคุมส่วนงานการผลิต และควบคุมคุณภาพ
2. วางแผนการผลิตและกิจกรรมอื่นๆในฝ่ายผลิต ตามความต้องการของผู้บริหาร
3. ทำให้มั่นใจว่ามีการบริหารทรัพยากรอย่างเพียงพอ เหมาะสม และ คาดการณ์อายุการใช้งานของอะไหล่ / วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงการวางแผนการจัดซื้อ
4. ควบคุมกระบวนการผลิต ตรวจสอบการทำงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงงาน
5. ควบคุมต้นทุนการผลิต
6. กำกับดูแล มอบหมายการทำงานตามหน้าที่ให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์, แมคคานิกส์, พนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
7. รวบรวม บันทึก และรายงานข้อมูลที่จำเป็นเพื่อควบคุมกระบวนการและการบริหารการผลิต
8. รับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล เช่น ระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น
9. ปฏิบัติงานอื่นเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชายและหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานปั่นด้ายอย่างน้อย 5 ปี ในส่วน Pre-Spinning หรือ Spinning หรือ Post-Spinning หรือ Quality Assurance
3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงาน
4. มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Microsoft Word, Outlook, Excel และ PowerPoint
5. สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่อง Carding, Combing, Zinser R/F, Autoconer, Volkmann TFO หรือเครื่องทดสอบในห้องปฏิบัติการ เช่น Uster- Evenness tester, Tensorapid จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สวัสดิการ :
• บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตำแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจำปี โบนัสประจำปี ชุดทำงาน อุปกรณ์การทำงาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือค่าทำศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทำงานสม่ำเสมอ รางวัลทำงานครบ 10 ปี และ 20 ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

สมัครงานติดต่อ

  • วิรัตน์ จันทร์สืบสาย
  • รองประธานฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • Tel : 036-489-116, 164,165 ต่อ 217, 225,
  • Fax : 036-489-115
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top