พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศงานเลขที่ : TJ20070069-0023

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

CENTALL CO.,LTD. ประเภทกิจการวิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ สารสกัดจากธรรมชาติ ดำเนินกิจการมากว่า5ปี มีผลิตภัณฑ์มากถึงหลายร้อยรายการเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ฐานการผลิตตั้งอยู่ จังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม และ3สาขาในจังหวัดสระบุรี ปัจจุบันกำลังขยายฐานการผลิตต้อง
การบุคคลากรที่มีคุณภาพ หัวคิดสร้างสรร เป็นคนรุ่นใหม่มาร่วมดำเนินธุรกิจร่วมกันในองค์กร

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • อัตราที่รับ : 3 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : รักษาความปลอดภัย/รปภ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี , พัฒนานิคม
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
 • ประสบการณ์ : 0-3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-ดูแล ป้องกัน ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย หรือเหตุร้ายอื่นๆ
-ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
-ดูแล การผ่าน เข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
-ดูแล การลงเวลาเข้า-ออก ในการทำงานของพนักงานตามคำสั่งผู้ว่าจ้าง
-ในยามวิกาล จะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบ
-บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติ :

-มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง 35-45 ปี
-สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ขึ้นไป
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีสุขภาพร่างการสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
-ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
-เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
-เดินทางไปกลับได้สะดวก ไม่ขาดงาน มาสาย ขยัน และอัธยาศัยดี
-รู้กฎระเบียบปฎิบัติ รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์

สวัสดิการ :

ประกันสังคม เงินสมทบ ประกันอุบัติเหตุ

สมัครงานติดต่อ

 • คุณสุ
 • HR
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top