ช่างทั่วไป (General Technician)

ประกาศงานเลขที่ : TJ21030036-0004

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ดูแลอาคาร, สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ดูแลด้านงานซ่อมบำรุงทั่วๆไป อาทิ งานไฟฟ้า งานประปา โทรศัพท์ งานไม้
- งานช่างอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่

คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความรู้ความชำนาญในสายงานช่าง อาทิเช่น งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ งานประปา งานไม้
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ อดทน และตรงต่อเวลา
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ
3. อาหารกลางวัน
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. วันหยุดพักร้อน
6. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สมัครงานติดต่อ

  • มัตติกา ศิลปชัย
  • Tel : 027268283-4
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top