นักการตลาด

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060031-0007

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การศึกษา

โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL ) เป็นโรงเรียนในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดดำเนินการมามากกว่า 14 ปี ด้วยแบรนด์ iFAST ENGLISH และ iSTYLE EDUCATION ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน โดยสถาบันเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่ทันสมัย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ด้วยความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร นักเรียน คณาจารย์ และการบริการอย่างดีเลิศ ด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสมาโดยตลอด แนวการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนจนกว่าจะมั่นใจ แบบไม่จำกัดชั่วโมง กับอาจารย์ชาวต่างชาติทั้งอังกฤษ และอเมริกัน โดยไม่ต้องรอชั้นเรียน เลือกวัน เลือกเวลา และเลือกทักษะเรียนได้แบบไม่จำกัด ทบทวนได้ทุก Level แบบไม่ต้องจองเวลา โทร. 0 2884-8355, 08 3889-4455 อีเมล์ patthama.istyle@gmail.com

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : นักการตลาด
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : การตลาด marketing
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย
 • เงินเดือน(บาท) : ตามแต่จะตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการทำการตลาดทั้ง Offline และ Online
2. วางแผน และกำหนด Platforms/ เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ/ Campaign โฆษณา/ Content ที่มีศักยภาพและเหมาะสม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด
4. สรุปผลงานและจัดทำรายงานสถิติต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการทำโฆษณาออนไลน์ประจำเดือนหรือ
ตาม Project/Campaign
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. ไม่จำกัดเพศ
2. จบปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาสื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการตลาดดิจิทัล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ความชำนาญในการกำหนดรูปแบบ เทคนิค และการใช้เครื่องมือดิจิทัลในแต่ละ Platforms ได้ดี ทั้ง
Facebook, IG, Line, Google Ads, SEO, Twitter, YouTube, TikTok, Website หรืออื่นๆ
5. มีความเข้าใจและมีมุมมองด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Content Marketing
6. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี **หากสามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิก และตัดต่อคลิปวิดีโอ
ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความคิดสร้างสรรค์ มีการสื่อสารที่ดี และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และสามารถ
ปรับตัวได้เร็ว
8. มีทัศนคติ และ Mindset ที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ :

ประกันสุขภาพกลุ่ม เบี้ยขยัน อบรมภาษาอังกฤษ

สมัครงานติดต่อ

 • ปัทมา จิตต์พูลกุศล
 • Tel : 02-884-8355, 08 1615-1434
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top