พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100065-0067

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- มีความรู้ในการจัดระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของผู้ป่วย
- มีความรู้ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย
- มีความรู้ในการประเมินสัญญาณชีพและประเมินค่าวิกฤติที่ต้องรีบรายงาน
- สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคและบันทึกทางการพยาบาลได้ถูกต้อง
- มีความรู้หลักการบริหารยา
- สารมารถจัดเตรียมชนิดของสารละลายตามแผนการรักษาได้

คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 40 ปี (ชาย: ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

* ค่ารักษาพยาบาล
* ตรวจสุขภาพประจำปี
* ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
* โบนัสประจำปี
* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
* กิจกรรมและงานเลี้ยงประจำปี
* ของขวัญวันเกิดและของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
* สวัสดิการหอพักพนักงาน(สายวิชาชีพ)

สมัครงานติดต่อ

  • ชลดา ดอนเลย
  • -
  • Tel : 053910999 ต่อ 608
  • Fax : 053153233
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top