Account Staff (AP,AR)

ประกาศงานเลขที่ : TJ19120061-0013

บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด “ALCC” ให้บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลรักษาให้กับ ระบบและโครงข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงระบบและโครงข่ายโทรคมนาคม (ICT)

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : Account Staff (AP,AR)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
 • เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์
 • ประสบการณ์ : 1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ใบแจ้งหนี้ การออกใบกำกับภาษีขาย ให้ถูก Tax point และใบเสร็จรับเงิน
2. ควบคุม/ติดตามหนี้ เช่น การวางบิล, การเก็บเงินเมื่อครบ due, การติดตามทวงถามเมื่อพ้น due ฯลฯ
3. จัดทำรายงานอายุลูกหนี้ และภาษีขาย (Aging report) เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานการขายประจำเดือน
4. มีความรู้/พัฒนาโดยเฉพาะบัญชี/ภาษีอากร ที่เกี่ยวกับรายได้ เช่น มาตรฐานบัญชี เรื่องการรับรู้รายได้ , ลูกหนี้ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย เป็นต้น
5. ให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเอกสารการเบิก-จ่ายทรัพย์สิน ดูแลทรัพย์สินเบิก – คืน รวมถึงการรับสินค้าเข้าสโตร์
6. รับจองพาหนะของบริษัท และการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งสินค้าและเอกสาร
7. ดูแล จัดเก็บเอกสารที่เกี่วข้องเข้าแฟ้ม
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ด้านการบริหารงานด้านบัญชี หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
3 มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
4 มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีพื้นฐาน

สวัสดิการ :

- โบนัสประจำปี
- ประเมินปรับประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทันตกรรม(3,000 บาท/ปี)
- Incentive/คอมมิชชั่น
- อบรม/สัมมนา
- โทรศัพท์มือถือบริษัท
- Laptop (ใช้ในการทำงาน)
- ค่านำมันรถ/ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ชุดยูนิฟอร์มบริษัท / อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น (คลอดบุตร,ฌาปนกิจ+พวงหรีด,อุปสมบท,มงคลสมรส)
- ท่องเที่ยวสัมมนากับบริษัท/งานเลี้ยงประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • นางสาวผกากาญจน์ วงษ์เนตร์ธุวร
 • HR Manager
 • Tel : 0899247382
 • Fax : 020607883
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: 0899247382

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top